Browsing Category

Tin Tức

Chuyên trang tin cung cấp các tin tức cơ bản về thông tin y tế, sức khoẻ cộng đồng, chỉ thị của bộ y tế, sống khoẻ, giáo dục giới tính, mẹ và bé, phòng mạch… Qua đó, trang tin trở thành cầu nối giữa Bộ y tế với người đọc. Giúp người đọc có những phương pháp tự bảo vệ bản thân khỏi bệnh tật, dịch bệnh.